हे चिन्ह असे दर्शविते?

scnssdv

A. चिन्हातील कृती करण्याची सक्ती

B. चिन्हातील कृती न करण्याची सक्ती

C. माहितीदर्शक