हे चिन्ह काय दर्शविते?

q36

A. प्रवेश बंद

B. एकमागी वाहतूक

C. वेगमर्यादा समाप्त